Stowarzyszenie
"Towarzystwo Nasz Szpital"
ul. Fabryczna 3 lokal 207, 18-300 Zambrów

Organizacja Pożytku Publicznego

tns@zambrow.org